glas
Gebr Pompe speciaalreiniging

Gevelconsultancy

Gevelconsultancy: wij weten van de ‘voeg’ tot de ‘dakrand’

Gebroeders Pompe Speciaalreiniging biedt u gespecialiseerde kennis over metselwerk en gevelonderhoud. Een gevel is natuurlijk meer dan een paar kunstig gestapelde stenen. Gevels van gebouwen bestaan uit verschillende materialen en constructiedelen met ieder hun specifieke eigenschappen, die op elkaar aansluiten of elkaar overlappen. In gevels van metselwerk dienen (bak)stenen, metselmortel, voegmortel, lateien, geveldragers, waterkerende lagen, muurafdekkingen, kozijnen etc. op de juiste wijze te worden gecombineerd.  

Voor de duurzaamheid van de gevel en goede leefomstandigheden in het gebouw moeten de verschillende materialen en constructiedelen een goed samenwerkend geheel vormen. Bij onderhoud of wijzigingen aan een gebouw dient hier natuurlijk rekening mee te worden gehouden.
Gebroeders Pompe speciaalreiniging is uw partner voor advies over gevels. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een onderhoudsplan, bij vraagstukken van een vve of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.