glas
Gebr Pompe speciaalreiniging

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding: van levensbelang!

Winterse gladheid levert gevaarlijke taferelen op. Een goede voorbereiding voorkomt hachelijke situaties en het slecht of niet bereikbaar worden van plaatsen.

Gebr. Pompe Speciaalreiniging beschikt over een gedegen arsenaal aan materiaal en voertuigen voor gladheidbestrijding dat tijdens de winterperiode ingezet kan worden. Onze systemen worden ingezet voor het veilig begaanbaar houden van bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, schoolpleinen, busroutes, gemeentelijke parken, terrassen, entrees van winkels banken, winkelstraten, etc.
U kunt kiezen om op één van de volgende manieren van onze dienstverlening gebruik te maken.

  • Op contractbasis
  • Op afroep

Wij zijn hiervoor 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

De voordelen van een gedegen uitvoering van gladheidbestrijding zijn:

  • minder files door pro-actief strooien
  • begaanbare wegen, school- en OV-routes
  • minder letsel- en schadeongevallen
  • minder schadeclaims
  • schone parkeerplaatsen (bij winkels, zorginstellingen, etc)
  • tevreden klanten
  • goed toegankelijk voor het personeel

Verhuur zoutkisten
Gebroeders Pompe Speciaalreiniging levert u nu ook zoutkisten. Vóór de vorst haar intrede doet leveren wij bij u een goed gevulde zoutkist af (keuze uit 150 kg of 300 kg). Dit voorkomt u gesleep met zware zoutzakken. Ook heeft u na de winter geen opslagplaats nodig voor de zoutkist, half april halen wij de kisten weer op. Indien nodig kunnen wij u snel extra zout aanleveren.

De kisten zijn afsluitbaar en vandalisme bestendig.
Aan de kosten van een zoutkist kunt u zich ook al geen buil vallen. Wij sturen u op uw verzoek graag een scherpe offerte.